Silma X4

Mycket kraftfullt offline system för att kunna bereda mätningarna i förväg.
Optimering av mätbanor och automatisk generering av kollisionsfria mätningar.

Finns som både fristående licens och "Dual instance" där ni har både online och offline på samma licens.