MÄTTJÄNSTER


Har ni för mycket i er mätmaskin?

Har ni personalbortfall och behöver mäthjälp?

Är er mätmaskin inte tillräckligt noggrann?

Kräver er kund utvärdering från en andra part?


Anledningen kan vara vilken som helst

- Vi finns där för er

Vi kan mäta enstyck eller hela serier i vårt tempererade mätrum.

Vi mäter med en noggrannhet från 2.5µm + 3.5µm/1000mm.


Utrustning:

Flera CNC-styrda koordinatmätmaskiner med olika probsystem såsom SP25,
TP200 och PH20.
Mätarm med laserskanner och även rent optiska system för skanning.

Handmätdon och ytjämnhetsmätare mm.


Vi kan även hjälpa till med offlineprogrammering i Metrologic's mjukvaror.